Понеділок, 12.11.2018, 19:52
    Немовицька загальноосвітня              школа І - ІІІступенів

znz_nemovychi@ukr.net
      Ви увійшли як  Гість | Група " Гості" |   Вихід     

Меню сайту
Категорії розділу
Прогноз погоди
...
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Каталог статей

Головна » Статті » Мої статті

ІКТ як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу

     Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) у наш час стали невід’ємною складовою навчально-виховного процесу в школі. Вільне володіння ними є складовою базової освіти. Впровадження в освіту ІКТ сприяє підвищенню її якості, а також удосконаленню організації роботи освітнього закладу та управління ним.

     Не варто нікого переконувати в тому, що сьогодні до школи в перший клас приходять зовсім інші діти. Діти, для яких поняття комп’ютер, інтернет, сайт, вай-фай, смартфон, айфон, онлайн-гра більш зрозуміліші, ніж окремим дорослим. За останні роки комп’ютери настільки стрімко увійшли в усі сфери повсякденної діяльності суспільства, що перед сучасною школою дедалі гостріше постає завдання адаптації учнів до життя в інформаційному суспільстві через формування відповідних компетентностей у процесі навчання починаючи з початкової школи.

Сьогодні перед керівником стоїть завдання організувати роботу вчителів, яка б була спрямована на здобуття учнями нових знань, організувати творчий навчальний процес на підставі широкого поля активності та самостійності самих учнів. У цьому і проявляється сучасна стратегія реформи освіти, де учень є не об’єктом навчання, а суб’єктом пізнання. І методика навчання спирається на втілення моделі «Учитель – інформаційна система – учень». Лише за таких умов знання стають дієвими, функціональними, не відірваними від життя.

Одним з головних завданнь нашої школи за останні роки стала модернізація матеріально – технічної бази і, зокрема, придбання та активне впровадження в педагогічний процес засобів інформаційно-комунікаційних технологій. Адже ще років п´ять тому ми і мріяти не могли про те, що сьогодні маємо насправді.

Вважаю, що початком процесу інформатизації стало отримання комп´ютерного класу, до складу якого ввійшли 11 ПК, сканер та принтер в далекому 2003 році, згодом матеріальна база школи поповнилась активатором інтерактивної поверхні, що встановлений в кабінеті фізики, двома мультимедійними проекторами (2010р. 2012р.), за кошти субвенції Немовицької сільської ради у 2015році було придбано радіовузол та 19 телевізорів, шість з яких встановлено в класних кімнатах початкової школи і тринадцять – у навчальних кабінетах основної та старшої школи. В тому ж 2015році приватні підприємці с.Немовичі придбали п´ять комп´ютерів для облаштування комп´ютерного класу в приміщенні початкової школи, а на початок 2017 року приємним подарунком стали 6 нових комп´ютерів, які школа отримала відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки, що дало змогу значно покращити навчально-виховний процес на уроках інформатики в 2-4х та 5-11х класах та сприяло підвищенню рівня інформаційної освіти школярів. Крім того встановлено комп’ютери в кабінетах української мови та літератури, зарубіжної літератури, англійської мови, музичного мистецтва, трудового навчання, заступників директора, секретар-друкарки, в бібліотеці.

Наступним етапом технічної модернізації школи стало об’єднання всіх комп’ютерів у єдину шкільну мережу, та під’єднання їх до мережі Internet, наявний провідний інтернет, встановлена система роутерів, Wi-Fi. Одним з головних завдань, які вирішують засоби ІКТ є створення єдиного інформаційного простору для учасників навчально – виховного процесу. Так приєднання школи до мережі інтернет дало можливість більш оперативно як отримувати інформаційні, методичні та керівні матеріали від керівних структур, інших навчальних закладів, громадських організацій так і передавати необхідну інформацію.

Ці процеси активізували учителів різних за досвідом роботи, рівнем технічної підготовки до оволодіння знань, вмінь роботи із засобами ІКТ, Internetом. Зрозуміло, що уроки з використанням мультимедійних технологій потребують не лише високого рівня матеріально-технічного забезпечення, а й значної підготовки педагога до інноваційної діяльності.

Під час роботи у школі комп’ютерних курсів у 2008-2013рр., що орендували приміщення, була змога працівникам школи засвоїти навички користування персональним комп’ютером. І тому більша частина вчителів має практичні навички використання ІКТ у своїй діяльності.

У 2013 році в школі було створено безкоштовно власний шкільний сайт. Використання даного веб-ресурсу надало можливість суттєво покращити інформованість учасників навчального процесу, громадськості з плануванням заходів шкільного життя, шкільними новинами тощо.

У 2016 році створено ініціативну групу вчителів школи з питання розробки та створення власних інформаційних блогів. Процес створення та наповнення яких, залучення їх до активного використання учнями та педагогами триває.

Забезпеченість школи засобами ІКТ та активне впровадження їх у навчально-виховному процесі стало підґрунтям для початку роботи над проблемою: «Створення єдиного освітнього та інформаціно-розвивального простору школи як необхідної складової всебічного розвитку учнів на основі інноваційної діяльності колективу» у 2016 році.

Впровадження інформаційних технологій не може носити хаотичний та короткочасний характер, це питання вимагає системності та серйозного науково–методичного підходу. Перед тим, як розпочати роботу з комплексного застосування інформаційних технологій в закладі було проведено дослідження ефективності використання мультимедійного супроводу навчальних занять, розроблена та затверджена програма інформатизації системи освіти школи, з метою реалізації якої у закладі вже проведена значна робота:

 1. На базі кабінету інформатики організовано консультпункт для вчителів з питань удосконалення навичок роботи з комп´ютером та використання ІКТ.
 2. Проводяться робочі семінари, практичні заняття з метою поширення досвіду з впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально–виховний процес серед вчителів школи.
 3. Проводяться традиційні майстер-класи, фестивалі показових творчих уроків, на яких втілюються в життя нові моделі навчання із застосуванням сучасних ІКТ.
 4. Здійснюється моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, розвитку їхніх психологічних та пізнавальних процесів, формування стійкої мотивації до навчання, формування інформаційної компетентності.
 5. Проводиться дослідження щодо формування інформаційно-комунікативних компетенцій вчителів, готовності їх до роботи в інформаційно - освітньому середовищі.
 6. Питання інформатизації, забезпечення мультимедійного супроводу уроку та використання ІКТ в управлінській діяльності розглядаються на засіданнях педагогічної та методичної ради школи та на нарадах при директору;
 7. Забезпечено цілодобове підключення комп’ютерів (28 одиниць) до мережі Інтернет.
 8. Створено тематичну медіатеку програмних педагогічних засобів навчання, яка постійно поповнюється.
 9. Організовано роботу в системі Курс «Школа».

На сьогоднішній день вчителі використовують як готові програмні педагогічні засоби, так і власні презентації, електронні проекти, відеоматеріали, забезпечуючи мультимедійний супровід на уроках та під час проведення позакласних, виховних заходів, родинних свят. Використання комп’ютера в початковій школі в основному зорієнтоване на ігрові форми, та роботу з програмним забезпеченням ігрового й навчально-тренувального характеру, в основній та старшій школі – на роботу з програмним забезпеченням навчально-тренувального, дослідницького характеру та контролю знань учнів.

Комп´ютер використовується як незамінне джерело навчальної інформації, як наочний посібник, тренажер, засіб діагностики та контрою. Новітні мультимедійні засоби навчання відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають цілком нові можливості для творчості як вчителям, так і учням.
ІКТ дозволяють зменшити непродуктивні витрати живої праці вчителя, змінити саму технологію надання освітніх послуг, забезпечити інтенсифікацію діяльності вчителя і учнів на уроці.

Кожен із застосовуваних інформаційних компонентів має власні виражальні засоби та дидактичні можливості, що спрямовані на забезпечення оптимізації процесу навчання. А саме :

 1. посилення мотивації навчання ;
 2. підвищенню якісного рівня використання наочностей, що дозволяє зробити урок більш цікавим та привабливим для дітей;
 3. активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів;
 4. підвищення ефективності засвоєння матеріалу, зростання продуктивності уроку;
 5. реалізації міжпредметних зв’язків;
 6. логічному викладу матеріалу, що значно підвищує рівень знань учнів;
 7. зміні ставлення школярів до комп’ютера: вони починають сприймати його як універсальний інструмент для роботи в будь-якій галузі людської діяльності;
 8. стимулює інтерес учнів до процесу отримання знань;
 9. сприяє індивідуалізації та диференціації процесу навчання, використання

основних і допоміжних навчальних впливів, розширення меж самостійної діяльності школярів;

 1. урізноманітнення форм подання інформації, типів навчальних завдань;
 2. активне застосування ігрових прийомів;
 3. забезпечення постійного зворотного зв’язку, можливість рефлексії;
 4. сприяє розвитку самостійності, творчих здібностей учнів;
 5. розвиває творчі функції мислення, інтелектуальні здібності;
 6. підвищує оперативність і об'єктивність контролю та оцінки результатів навчання.

Аналізуючи досвід використання ІКТ в управлінській діяльності за останні роки ми прийшли до висновку, що використання засобів ІКТ в організації та плануванні діяльності загальноосвітнього навчального закладу дає наступні переваги:

· підвищення ефективності навчального процесу;

· можливість управління з використанням результатів попередньої діяльності;

· підвищення об’єктивності в оцінці діяльності вчителів та учнів;

· можливість прийняття більш виважених рішень, які стосуються підвищення результативності навчання;

· оперативний доступ до організаційної інформації стосовно діяльності школи;

· економія як матеріальних, так і людських ресурсів;

· скорочення обсягу рутинної роботи.

Використання учителями та адміністрацією школи сучасних технічних засобів та інтернет ресурсів дає можливість значно покращити результати навчально-виховного процесу, діяльності закладу в цілому.

Таким чином, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в роботі навчального закладу дає підстави зробити висновок про те, що використання ІКТ як в управлінні навчальним закладом, так і в навчально-виховному процесі в цілому є необхідною складовою організації роботи школи. Досвід використання комп’ютерних технологій на уроках дозволяє нам з впевненістю стверджувати, що впровадження ІКТ у навчально-виховний процес є доцільним і перспективним. Адже комп’ютер для сьогоднішніх школярів – це не предмет вивчення, а засіб для навчання.

Категорія: Мої статті | Додав: zog (23.04.2017)
Переглядів: 259 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Форма входу
Пошук
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Друзі